1. Slovensko
 2. Značka Post-it®
 3. Kontaktujte nás
 4. Často kladené otázky o produktoch Post-it®

Často kladené otázky od Post-it® Brand

Často kladené otázky od Post-it® Brand

Často kladené otázky o všeobecných produktoch

 • Áno. Spoločnosť 3M realizovala skúšobné testy zamerané na recykláciu Post-it® Notes v papierenských závodoch na recykláciu papiera. Lepidlo na papieri nezasahuje do procesu recyklácie papiera, pretože sa v podstate odstráni počas procesu odfarbovania. Farby sa z papiera odstraňujú pomocou procesu odfarbovania.

 • Post-it® Notes sú dostupné v mnohých farbách a veľkostiach s použitím papiera, ktorý obsahuje minimálne 30 % recyklovaného materiálu po použití. Spoločnosť 3M taktiež ponúka bločky so 100 % obsahom recyklovaného materiálu v kanárikovo-žltej farbe a rôznych pastelových farbách. Bločky so 100 % obsahom recyklovaného materiálu obsahujú 70 % vlákna recyklovaného pred použitím (preconsumer) a 30 % vlákna recyklovaného po použití (postconsumer). Post-it® Easel bloky sú dostupné s 30 % obsahom odpadového papiera recyklovaného po použití.

 • Zásoby recyklovaného materiálu, z ktorého možno vyrobiť nový papier, sú obmedzené. Ani pri maximálnej recyklácii by papierenské závody nedokázali podporiť výrobu papiera len z recyklovaného materiálu. Odhaduje sa, že keby sa všetok tlačiarenský a písací papier vyrábal z recyklovaného materiálu, maximálna udržateľná úroveň by predstavovala menej ako 10 % recyklovaného materiálu po použití.

 • Recyklácia je dôležitá stratégia, ktorá pomáha odstraňovať odpad z preľudnených oblastí. Nazhromaždený papier sa používa ako nespracovaný materiál na výrobu recyklovaného papiera, škatúľ a papierových produktov. Znižovaním nevyhnutnosti používania čistého drevovlákna recyklácia taktiež chráni lesy. Recyklácia však znamená viac než len zber recyklovateľných položiek. Medzi tri základné prvky recyklácie patrí zber odpadu, výroba nových produktov z recyklovaného materiálu a nákup týchto položiek. Zakúpením produktov s obsahom recyklovaného materiálu pomáhate posilniť predaj týchto produktov, podporiť nové technológie a vytvoriť stabilnejšie trhy na predaj materiálov separovaných pri recyklácii. Zakúpením recyklovaného papiera podporujete ochranu životného prostredia.

 • Áno. Post-it® Notes Recyklované bločky sú rovnako kvalitné ako naše bežné Post-it® Notes.

 • Od roku 1975 zamedzil program spoločnosti 3M (Pollution Prevention Pays alebo 3P program) vytvoreniu viac ako 2,7 miliardy libier (1,22 miliardy kilogramov) znečisťujúcich látok. Od roku 1990 spoločnosť 3M znížila emisie nestálych organických látok v ovzduší o 95 % a emisií skleníkových plynov o 62 %. Okrem toho spoločnosť 3M minimalizuje množstvo odpadu začlenením prevencie, opätovného používania a recyklácie do svojich prevádzkových postupov už od roku 1970. V roku 2008 spoločnosť 3M recyklovala a opätovne využila 20-krát viac odpadu, ako spracovala – likvidovaného na skládke odpadov a v zariadeniach na výrobu energie z odpadu.

 • Zberový odpad pred použitím, taktiež známy ako priemyselný odpad, je materiál vyčlenený z odpadového toku počas výrobného procesu. Nezahŕňa opätovné využívanie materiálov, ako je napr. prepracovanie, prebrusovanie alebo odpad vytváraný počas určitého procesu a možno ho získať pomocou rovnakého postupu, akým bol vytvorený. Zberový odpad po použití je zberový odpadový papier, ktorý vzniká v domácnostiach alebo v kanceláriách po jeho použití. Napríklad noviny recyklované potom, ako si ich ľudia prečítali, sa považujú za zberový odpad po použití.

 • Recyklované produkty musia obsahovať určité množstvo materiálu opätovne získaného alebo vytvoreného z bežného odpadu buď počas výrobného procesu (zberový odpad pred použitím), alebo po použití spotrebiteľom (zberový odpad po použití). Ak je produkt recyklovateľný, znamená to, že ho možno zhromažďovať, separovať alebo inak získať z bežného odpadového toku za účelom opätovného použitia, výroby alebo montáže ďalšieho produktu alebo balíka prostredníctvom vytvoreného recyklačného programu. Ak produkt obsahuje recyklovaný materiál, nemusí to znamenať, že je recyklovateľný, aj keď mnoho papierových produktov možno recyklovať prostredníctvom vytvorených recyklačných programov. Post-it® Notes a Post-it® Super Sticky Notes sú recyklovateľné.

 • Tento symbol sa nazýva Möbiova slučka. Je to symbol recyklácie v tvare troch pretekajúcich šípok vytvárajúcich trojuholník a znamená to, že produkt alebo obal bol vyrobený s použitím recyklovaných materiálov, produkt alebo obal je recyklovateľný alebo označuje typ plastového materiálu použitého v obale. Vnútri Möbiovej slučky alebo okolo nej sú často uvedené informácie o množstve použitého recyklovaného obsahu alebo o tom, ktorá časť obalu alebo produktu je recyklovateľná.

 • Udržateľný produkt je produkt, ktorý bol vyrobený, použitý a zlikvidovaný bez vyčerpania prírodných zdrojov alebo negatívneho vplyvu na životné prostredie. Medzi atribúty udržateľných produktov patrí aplikovanie zodpovedného používania obnoviteľných zdrojov, minimalizovanie prepravy za účelom šetrenia fosílneho paliva, zodpovedná výroba na zníženie znečisťovania prostredia a recyklovateľnosť produktu. Hlavným komponentom Post-it® Notes a Post-it® Easel produktov je papier a papier patrí k obnoviteľným zdrojom. Všetok papier určený na výrobu Post-it® Notes má certifikát spotrebiteľského reťazca CoC. Znamená to, že zdroj zásobovania bol skontrolovaný treťou stranou. Post-it® Notes predávané v USA sú vyrobené v USA. Produkty sú recyklovateľné využívaním bežného odpadového toku v domácnostiach a kanceláriách.

 • Papier s certifikáciou CoC pochádza z dobre spravovaného lesa, kde sú všetky stromy po vypílení opätovne nasadené. Nelegálne stínanie stromov je zakázané a pralesy sú pred stínaním chránené. Spotrebiteľský reťazec CoC (Chain of Custody) je externe kontrolovaný systém. Ide o detailný proces kontroly distribúcie lesných produktov od lesa, z ktorého pochádzajú, cez jednotlivé kroky výroby až po koncový produkt. Používa sa na sledovanie a overenie pôvodu a percenta certifikovaného drevovlákna použitého vo finálnom produkte.

 • Všetky Post-it® Notes a Easel bloky majú certifikát spotrebiteľského reťazca CoC zabezpečený kontrolným systémom tretej strany.

 • Kontaktujte informačnú linku oddelenia kancelárskych potrieb na telefónnom čísle +421 249 105 211, kde vám poskytnú ďalšie informácie o Post-it® Bločkoch. Pracovné hodiny sú nasledovné: od 8.00 do 16.30 CST.

  Kontaktujte informačnú linku oddelenia kancelárskych potrieb na telefónnom čísle +421 249 105 211, kde vám poskytnú ďalšie informácie o Post-it® Bločkoch. Pracovné hodiny sú nasledovné: od 8.00 do 16.30 CST.

Často kladené otázky týkajúce sa digitálnych bločkov Digital Notes

 • Softvér Post-it® Digital Notes je kompatibilný s operačným systémom Windows XP, Windows Vista a Windows 7 (32 a 64-bitové verzie).

 • Najnovšie aktualizácie si môžete prevziať na našej stránke aktualizácií:

  http://www.3m.com/digitalnotes


  Upozorňujeme, že ak používate aplikáciu Post-it® Software Notes verzie 3.1 (alebo staršej) alebo Post-it® Digital Notes verzie 4.1 (alebo staršej), aktualizácia nie je bezplatná. Táto nová verzia vám poskytne 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu. Po uplynutí 30-dňovej bezplatnej skúšobnej verzie budete požiadaní, aby ste si produkt zakúpili.

 • Áno, skúšobnú verziu si môžete nainštalovať na ľubovoľný počet počítačov. Skúšobnú verziu budete mať k dispozícii po dobu 30 dní. Po uplynutí 30-dňovej skúšobnej doby si budete musieť zakúpiť tento softvér pre každý počítač, na ktorom je softvér Post-it® Digital Notes nainštalovaný, aby ste mohli tento softvér používať. Post-it® Digital Notes si môžete zakúpiť kliknutím na nasledovné prepojenie http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Áno, kliknite na tlačidlo Dávkovač na ploche a vyberte položku Nástroje. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Preferencie... Potom vyberte kartu Rôzne a vyhľadajte časť Zobrazenie zápisníka. Ak chcete skryť Dávkovač na ploche, vyberte možnosť Len oblasť upozornení na paneli úloh.

 • Kliknite na tlačidlo Dávkovač na ploche a vyberte položku Nástroje. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Preferencie... Na karte Všeobecné zrušte začiarknutie možnosti Zobraziť obrázok „O aplikácii Post-it Digital Notes“ počas spustenia.

 • Odstráňte skratku aplikácie Post-it® Digital Notes z priečinka Pri spustení. Kliknite na tlačidlo Štart na paneli úloh. Vyberte programy a potom položku Pri spustení. Pravým tlačidlom myši kliknite na vstup Post-it® Digital Notes. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Odstrániť. V dialógovom okne Potvrdenie odstránenia skratky vyberte možnosť Áno. Nezabúdajte, že aplikácia Post-it® Digital Notes vám nebude zobrazovať upozornenia na výstrahy a nebudete dostávať predplatené bločky, ak aplikácia nebude spustená.

 • Bločky a nástenky sa ukladajú do súboru PDNDB. Ak si do bločkov ukladáte dôležité informácie, odporúčame, aby ste do svojho pravidelného systému zálohovania zahrnuli aj súbor PDNDB.

  Windows XP:
  Cesta k súboru C:\Documents and Settings\\Application Data\3M\PDNotes.

  Windows Vista:
  Cesta k súboru C:\Používatelia\\AppData\Roaming\3M\PDNotes.

 • Áno. Kliknite na tlačidlo Dávkovač na ploche a vyberte položku Nástroje. (Alebo môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na ikonu žltého bločka na paneli úloh a vybrať položku Nástroje.) V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Preferencie... Potom kliknite na kartu Predvolené nastavenia bločkov. V okne označenom ako Nastavenia aplikácie Post-it® Digital Notes môžete nastaviť vzhľad písma, veľkosť písma a farbu pre nové bločky.

  Predvolené nastavenia bločkov môžete taktiež zmeniť pomocou šablón bločkov. Vytvorte si šablónu bločka, na ktorej použijete požadované písmo a nastavenia, a potom túto šablónu nastavte ako predvolený bloček na dávkovanie. Ďalšie informácie týkajúce sa vytvorenia šablóny bločka nájdete v pomocníkovi programu v časti „Šablóny“.

 • Existujú tri spôsoby na usporiadanie bločkov na pracovnej ploche: 1) minimalizácia bločkov, 2) skrytie bločkov alebo 3) presun bločkov na nástenku.


  Na minimalizáciu bločku dvakrát kliknite na tlačidlo Bloček v ľavom hornom rohu bločku. Taktiež môžete vybrať možnosť Minimalizovať na paneli s nástrojmi bločku. Kliknutím na tlačidlo bločku v ľavom hornom rohu zobrazte panel s nástrojmi bločku. Potom vyberte kartu Bloček a vyberte tlačidlo Minimalizovať bloček. Na obnovenie bločka dvakrát kliknite na minimalizovaný bloček. Prípadne môžete minimalizovaný bloček obnoviť tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na minimalizovaný bloček a v rozbaľovacej ponuke vyberiete možnosť Obnoviť.


  Ak chcete skryť všetky bločky pomocou jedného príkazu, vyberte možnosť Skryť všetky bločky na ploche pomocou tlačidla Nástroje v ponuke Dávkovač na ploche. Bločky obnovíte kliknutím na ikonu Dávkovača na ploche (ako pri vytváraní nového bločku) alebo výberom možnosti Obnoviť bločky na pracovnej ploche pomocou tlačidla Nástroje v ponuke Dávkovač na ploche.


  Prípadne si môžete svoje bločky ukladať na nástenky a zobraziť ich podľa potreby.

 • Uistite sa, že máte začiarknutú možnosť Prehrať zvuky v položke Preferencie na karte Rôzne. Položku Preferencie sprístupníte výberom tlačidla Nástroje v ponuke Dávkovač na ploche. Ak táto možnosť nie je povolená, váš počítač nie je momentálne nastavený na prehrávanie zvukov. Možno si budete musieť do systému nainštalovať zvukovú kartu alebo povoliť zvuky.

  Uistite sa, že máte na ovládacom paneli Zvuky systému Windows priradený k akciám súbor .wav. Tento ovládací panel môžete otvoriť prostredníctvom operačného systému alebo kliknutím na tlačidlo Vybrať zvuky na karte Rôzne v dialógovom okne Preferencie.

 • Niekoľkokrát dvakrát kliknite na oblasť určenú na presúvanie (horná časť) bločka. (Po prvom kliknutí sa veľkosť bločka prispôsobí textu, po druhom kliknutí sa veľkosť bločka zmení na približne veľkosť jedného riadka.)

 • Windows XP:
  Najskôr ukončite aplikáciu. Potom prejdite do časti Windows Pridať/odstrániť programy na ovládacom paneli. Vyberte položku Post-it® Digital Notes a kliknite na tlačidlo Pridať/odstrániť.

  Windows Vista a Windows 7:
  Najskôr ukončite aplikáciu. Potom prejdite do časti Windows Programy a súčasti na ovládacom paneli. Vyberte položku Post-it® Digital Notes a kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

 • Po prieskume aktuálneho počítačového trhu a venovaní pozornosti tomu, čo používatelia počítačov od softvéru Post-it® očakávajú sme sa tentokrát rozhodli uviesť na trh produkt pre operačný systém Windows®. Uvedomujeme si dôležitosť ostatných platforiem a skúmame príležitosti na vývoj produktov pre všetkých fanúšikov Post-it® Bločkov.

 • Existuje niekoľko spôsobov pridania obrázka na bloček: Uchopte a presuňte obrázok z inej aplikácie na bloček. Vyberte bloček a potom prilepte predtým skopírovaný obrázok zo schránky.
  Kliknite na tlačidlo Pridať/nahradiť obrázok na paneli s nástrojmi bločku v položke Vlastnosti bločka.
  Poznámka: Do bločka môžete vložiť len jeden obrázok, ktorý sa bude vždy nachádzať vo vrchnej časti bločka.
  Ďalšie informácie týkajúce sa práce s obrázkami v bločkoch nájdete v pomocníkovi programu v časti Obrázky v bločkoch.

 • Áno, kliknutím na tlačidlo bločku v ľavom hornom rohu bločku zobrazte Panel s nástrojmi bločku. Potom vyberte kartu Bloček. Nakoniec vyberte tlačidlo Upraviť veľkosť obrázka. Obrázok sa otvorí v režime na úpravu veľkosti. Posunutím rámčekov nachádzajúcich sa po okrajoch obrázka zmeňte jeho veľkosť. Režim na úpravu veľkosti ukončíte kliknutím na tlačidlo Upraviť veľkosť obrázka na Paneli s nástrojmi bločku.

  Prípadne môžete režim na úpravu veľkosti obrázka otvoriť tak, že na obrázok kliknete pravým tlačidlom myši. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Upraviť veľkosť. Režim na úpravu veľkosti ukončíte opätovným kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok a výberom položky Upraviť veľkosť.

 • Áno, kliknutím na tlačidlo bločku v ľavom hornom rohu bločku zobrazte Panel s nástrojmi bločku. Potom vyberte kartu Bloček. Nakoniec vyberte tlačidlo Orezať obrázok. Obrázok sa otvorí v režime na orezanie obrázka. Posunutím rámčekov nachádzajúcich sa po okrajoch obrázka zmeňte jeho veľkosť. Režim na orezanie obrázka ukončíte kliknutím na tlačidlo Orezať obrázok na Paneli s nástrojmi bločku.

  Prípadne môžete režim na orezanie obrázka otvoriť tak, že na obrázok kliknete pravým tlačidlom myši. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Orezať. Režim na orezanie obrázka zatvoríte opätovným kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok a výberom položky Orezať.

 • Áno, kliknutím na tlačidlo bločku v ľavom hornom rohu bločku zobrazte Panel s nástrojmi bločku. Potom vyberte kartu Bloček a vyberte tlačidlo Otočiť obrázok . V rozbaľovacej ponuke vyberte smer otočenia obrázka.

  Alebo na obrázok kliknite pravým tlačidlom myši. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Otočiť a potom vyberte smer otočenia obrázka

Otázky týkajúce sa násteniek

Otázky týkajúce sa predplatených bločkov

 • Prejdite na kartu Predplatné v dialógovom okne Preferencie. Vyberte stránku, ktorá vás zaujíma, a kliknite na tlačidlo Informácie o predplatnom. Pomocou tlačidla Skontrolovať bločky teraz prebehne pokus o vydanie bločka. Ak je server nedostupný, zobrazí sa chybová správa.

 • Kliknite na tlačidlo Dávkovač na ploche a vyberte položku Nástroje. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Preferencie... a potom vyberte kartu Predplatné. Označte webovú stránku predplatného, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť predplatné.

 • Ak na prístup na internet využívate proxy server, musíte na karte Predplatné v dialógovom okne Preferencie zadať adresu a port servera. (Ak je váš predvolený prehliadač Internet Explorer, vyberte položku Vždy použiť nastavenia proxy z prehliadača Internet Explorer. Vo väčšine prípadov tým zabezpečíte správne nastavenia.) Kliknutím na tlačidlo Testovať nastavenia overte správnosť konfigurácie. Informácie týkajúce sa správnych nastavení vám poskytne váš správca siete.

Otázky týkajúce sa bločkov záložiek